przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » Aktualności » Lider CSR - zarządzanie wiekiem

Lider CSR - zarządzanie wiekiem

18.01.2018


Od stycznia 2018 r. rozpoczynamy realizację projektów „Lider CSR – zarządzanie wiekiem” w ramach Poddziałania 8.6.1. Projekty będą realizowane w 6 subregionach województwa małopolskiego, a wsparciem doradczym objętych zostanie 240 MŚP. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz wsparcie pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia. Działania projektowe obejmować będą: opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorców, doradztwo w zakresie wdrożenia zaleceń zawartych w strategii zarządzania wiekiem, kontrola i monitoring realizacji wsparcia.


 

 

Projekty są współfinansowane ze środków EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab