przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

Informacja dla Beneficjentów PO IG

Wypełnienie oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 za rok 2017.

Wypełnienie oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 za rok 2017.

Obowiązek składania niezbędnych informacji, w tym również w zakresie utrzymania trwałości projektu, wynika z umowy o dofinansowane i każdy Beneficjent PO IG jest zobowiązany do ich przekazywania na wezwanie Instytucji Wdrażającej lub upoważnionych podmiotów.

Oświadczenia powinny być wypełniane za rok 2017.


W przypadku, jeżeli w 2017 r. kończył się okres trwałości projektu, sprawozdanie powinno zostać sporządzone za miesiące objęte trwałością projektu, zgodnie z terminem określonym w umowie o dofinansowanie (przykładowo jeżeli okres trwałości upłynął 31 marca 2017 r., to okresem sprawozdawczym będzie przedział czasowy do 1 stycznia do końca marca).


Do pobrania: oświadczenie

Budzik
Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab