przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » przetargi i ogłoszenia » Przetargi i konkursy zakończone

Przetargi i konkursy zakończone


Ogłoszenie o wynikach:

 • Dostawę bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz 
 • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz
 • Usługa wsparcia prawnego na rzecz MARR S.A. w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych specjalizującego się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych:pobierz 
 • Demontaż osłon przeciwsłonecznych tzw. żyletek z budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: pobierz
 • Dostawę materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:pobierz 
 • Przeprowadzenie usług doradztwa biznesowego przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektów DCB-KOM i DCB-ST:pobierz 
 • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie:pobierz
 • Druk materiałów szkoleniowych wraz z dostawą oraz przygotowanie i dostawa teczek:pobierz 
 • Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.:pobierz 
 • Najem sal szkoleniowych wraz z usługą restauracyjną dla uczestników projektu na szkolenia organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes  - ST” realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020: pobierz 
 • Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych:pobierz 
 • Informacja o unieważnieniu części 1 postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MARR S.A.” (ponowna ocena): pobierz
 • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie:pobierz 
 • Wykonanie remontu elewacji budynku zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 449/2 i 449/3 obręb 5 jednostka ewidencyjna Kraków- Śródmieście, położonych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie:UNIEWAŻNIENIE 
 • Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej II” informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej po wyroku KIO w części zamówienia nr 1, 2, 5, 6: pobierz 
 • Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej II” informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej po wyroku KIO w części zamówienia nr 1, 2, 5, 6: pobierz
 • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie:pobierz 
 • Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej II” informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6: pobierz
 • Dostawa w ramach leasingu operacyjnego pięciu nowych samochodów osobowych :pobierz 
 • Usługa kompleksowego utrzymania porządku na terenie nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:pobierz 
 • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:pobierz 
 • Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej II” informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej w części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6: pobierz 
 • Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej II” informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części zamówienia nr 1, 2: pobierz
 • Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej II” informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części zamówienia nr 3, 4, 5, 6: pobierz
 • Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach iFood 2017 Mashhad, Iran w dniach 24-27 sierpnia 2017 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: pobierz 
 • Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy: pięciu nowych samochodów osobowych oraz jednego nowego samochodu osobowo – dostawczego typu pickup z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, Assistance”: pobierz 
 • Wykonanie remontu elewacji budynku B 1.2 zlokalizowanego na działce nr 474/8, obręb 105, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: pobierz
 • Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A: pobierz 
 • Usługa doradztwa indywidualnego po założeniu działalności w ramach projektów „Dobry Czas Na Biznes – KOM” oraz „Dobry Czas Na Biznes – ST”:UNIEWAŻNIENIE 
 • Usługa wykonania druku bezadresowego wraz z dostawą w ramach projektów „Dobry Czas Na Biznes –KOM” oraz „Dobry Czas Na Biznes –ST:pobierz 
 • Opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie publikacji do druku, druk wraz z dostawą oraz dystrybucję opracowań z zakresu wybranych branż gospodarki regionalnej oraz kwartalnika pn. Business in Małopolska w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”: pobierz 
 • Obsługa cateringowa spotkań, w tym misji gospodarczych organizowanych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski:pobierz 
 • Opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie publikacji do druku, druk wraz z dostawą oraz dystrybucję  opracowań z zakresu wybranych branż gospodarki regionalnej oraz kwartalnika pn. Business in Małopolska w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: UNIEWAŻNIENIE 
 • Prowadzenie obligatoryjnych szkoleń warsztatowych poprzedzających założenie działalności gospodarczej: pobierz 
 • Opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie publikacji do druku, druk wraz z dostawą oraz dystrybucję opracowań z zakresu wybranych branż gospodarki regionalnej oraz kwartalnika pn. Business in Małopolska w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”:UNIEWAŻNIENIE 
 • Obsługa cateringowa spotkań, w tym misji gospodarczych organizowanych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski:pobierz 
 • Świadczenie usług doradztwa biznesowego:pobierz 
 • Druk materiałów szkoleniowych wraz z dostawą, przygotowanie i dostawa teczek:pobierz 
 • Najem sal szkoleniowych wraz z usługą restauracyjną dla uczestników projektu na szkolenia organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes - ST” realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020:pobierz 
 • Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A: pobierz 
 • Świadczenie usług doradztwa zawodowego:pobierz 
 • Utrzymanie czystości w budynku biurowym oraz wokół budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie oraz utrzymanie czystości w części budynków przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:pobierz
 • Druk ulotek w ramach projektu związanego z działalnością funduszy pożyczkowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:pobierz 
 • Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach World Food, Ałmaty, Kazachstan w dniach 2 – 4 listopada 2016 r. w ramach projektu Power up Your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.:pobierz 
 • Druk ulotek w ramach projektu związanego z działalnością funduszy pożyczkowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - UNIEWAŻNIENIE 
 • Druk ulotek i plakatów w ramach projektów „Dobry czas na biznes- Krakowski Okręg Metropolitalny” oraz „Dobry czas na biznes- Subregion Tarnowski:pobierz 
 • Usługa kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości MARR Business Park przy ul.Nad Drwiną 10 w Krakowie-UNIEWAŻNIENIE
 • Wykonanie remontu elewacji budynku zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 449/2 i 449/3 obręb 5 jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście, położonych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie” UNIEWAŻNIENIE 
 • Usługę kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie - UNIEWAŻNIENIE 
 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie innych czynności (RCA):pobierz 
 • Usługa całodobowej ochrony nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie:pobierz 
 • Sporządzenie kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę i sprawowaniem nadzorów autorskich budowy hal produkcyjno-usługowych z zapleczami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą i rozbudową dróg komunikacji wewnętrznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 474/5 (obszar IV - zadanie 1) i nr 474/6 (obszar V – zadanie 2) obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: pobierz 
 • Wykonanie remontu elewacji budynku zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 449/2 i 449/3 obręb 5 jednostka ewidencyjna Kraków- Śródmieście, położonych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie - UNIEWAŻNIENIE 
 • Zakup energii elektrycznej dla MARR SA: pobierz 
 • Przeprowadzenie remontu części posadzki w budynkach położonych przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: pobierz 
 • Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie:pobierz 
 • Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji kończącej projekt: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej: pobierz 
 • Postępowania na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji kończącej projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”-UNIEWAŻNIENIE 
 • Przebudowa sieci cieplnej kanałowej 2xDn100mm (likwidacja istniejącego odcinka i budowa nowego odcinka sieci) na terenie działek nr 488/4, 455/14, 455/11 i 455/10 obr. 5 Śródmieście wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących (geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza):pobierz 
 • Wymiana okien w budynku B 1.2 zlokalizowanym na działce nr 474/8, obręb 105, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:pobierz 
 • Dostawa materiałów biurowych dla MARR S.A.: pobierz

 • Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”:pobierz 
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: więcej 
 • Remont łazienki w budynku D-2 zlokalizowanym na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: więcej 
 • Usługa całodobowej ochrony nieruchomości MARR Business Park położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10: pobierz 
 • Wykonanie prac remontowych instalacji ppoż. w budynkach B 1.1, B 1.2, B 1.3 i F 4/5 zlokalizowanych na działce nr 474/8, obręb 105, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:pobierz 
 • Dostawa bonów towarowych dla MARR SA: pobierz
 • Modyfikacja spotów promocyjnych, świadczenie usług emisji telewizyjnych spotów promocyjnych oraz emisji videobannera internetowego:pobierz
 • Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:pobierz 
 • Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:pobierz
 • Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla uczestników projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej: pobierz
 • Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej: pobierz 
 • Wykonanie raportów tematycznych w Projekcie Business in Małopolska – Partnership Network;pobierz
 • Dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni zlokalizowanej na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie w 4 (czterech) sezonach grzewczych: 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18:pobierz
 • Wykonanie remontu elewacji budynku B 1.1 zlokalizowanego na działce nr 474/8, obręb 105, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:pobierz
 • Wykonanie remontu elewacji budynku B 1.1 zlokalizowanego na działce nr 474/8, obręb 105, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: pobierz
 • Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz
 • Wykonanie raportów tematycznych w Projekcie Business in Małopolska – Partnership Network: pobierz
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz
 • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie:pobierz
 • Wykonanie ściany działowej w hali produkcyjno - usługowej nr 3 zlokalizowanej na działce nr 474/7, obręb 105, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:pobierz
 • Realizacja kampanii odsłonowej w Internecie dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A: wiecej
 • Unieważnienie postępowania na Wykonanie raportów tematycznych w Projekcie "Business in Małopolska – Partnership Network":więcej
 • Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań informacyjnych dla Potencjalnych Beneficjentów i szkoleń dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - Regionalną Instytucję Finansującą w Krakowie: więcej
 • Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: więcej
 • Świadczenie usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz
 • Unieważnienie postępowania na Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla uczestników projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej: pobierz
 • Świadczenie usług cateringowych na potrzeby MARR S.A:pobierz
 • Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej: pobierz
 • Dostawę bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz
 • Organizacja uroczystości otwarcia przedstawicielstw Województwa Małopolskiego w Federacji Rosyjskiej, na Łotwie i Ukrainie, wraz z promocją i informacją prasową oraz realizacją wystawy pn. Małopolski Potencjał Gospodarczy w trzech lokalizacjach i obsługą logistyczną przedstawicieli projektu Business in Małopolska- Partnership Network” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”:pobierz 
 • Unieważnienie postępowania na „Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”:pobierz 
 • Unieważnienie postępowania na „Świadczenia usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi dystrybucji dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”:pobierz 
 • Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie w ramach projektu „Zielone Światło Innowacji”: więcej
 • Usługę organizacji dwóch wizyt studyjnych dla przedstawicieli projektu „Business in Małopolska - Partnership Network realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;więcej 
 • Unieważnienie postepowania na Sporzadzenie raportu stanu infrastruktury elektroenergetycznej ze wskazaniem kierunków i propozycji zmian systemu elektroenergetycznego na terenie MARR Business Park:więcej 

 

 


subskrybuj RSS

 

Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab